Можност за развој на сврзувачки елементи

Од јануари до август во 2021 година, кинескиот извоз на сврзувачки елементи изнесуваше 3087826 тони, што претставува зголемување од 516.605 тони во споредба со истиот период во 2020 година, што претставува зголемување од 20,1% на годишно ниво; вредноста на извозот изнесуваше 702,484 милиони УСД, што претставува зголемување од 14146,624 милиони УСД во споредба со истиот период од 2020 година. Зголемување од 25,4%.
Месечен извозен обем на кинески сврзувачки елементи од август 2020 до 2021 година

Development prospect of fasteners
Месечна извозна вредност на кинески сврзувачки елементи во август 2020-2021 година
Development prospect of fasteners

Во изминатата година, просечната извозна цена на сврзувачки елементи во Кина беше 2.200 УСД/тон, што достигна врв од 25.000 УСД/тон во август 2021 година; меѓу нив, просечната извозна цена на сврзувачки елементи во август 2021 година беше 25.000 УСД/тон. .
Просечна месечна извозна цена на кинески сврзувачки елементи во август 2020-2021 година
Development prospect of fasteners


Време на објавување: 21-10-2021 година